About Thilogi

Truong Hai International Logistics LLC (THILOGI) is a corporation that organizes and provides full-packaged logistics services with optimal logistics solutions, serving customers and partners.

THILOGI's business model, which is implemented under the motto "Specialization for efficiency, combination for advantages", is the combination of each service such as port service, transportation service, sea freight forwarding, warehouse service, packing service... into a full-service package, providing optimal logistics solutions that bring the highest efficiency to customers. THILOGI defines the strategic objectives of becoming the leading logistics service provider in Central Vietnam and develops Chu Lai port to become an international gateway to Central Highlands, Southern and Northern Vietnam, Laos, and Cambodia.

Besides, THILOGI established representative offices in Ho Chi Minh City and Hanoi as regional offices to deliver and forward goods, expand business networks, and develop customer care services to implement its business philosophy of bringing real value to customers.
 

Vision

To become the leading logistics service provider in Central Vietnam

Mission

To provide optimal logistics services and solutions with the highest value to our customers, partners and society. 

Strategy

To develop a centralized logistics network in Chu Lai, Central Vietnam and connect with Central Highlands Vietnam, Laos and Cambodia. To optimize logistics costs oriented to parity with Southern and Northern Vietnam. To complement in THACO’s multi-industry ecosystem: THACO AUTO, THACO INDUSTRIES, THAGRICO. To establish an international logistics center in Chu Lai (Port & Warehouse, Transportation Services). To expand the network, found freight forwarding centers in provinces, cities supporting THISIO and external enterprises.

THILOGI's member companies

Công ty Cảng Chu Lai

See more
Thực hiện các dịch vụ cảng như giao nhận, xếp dỡ, lưu trữ hàng hóa; dịch vụ kho, bãi, các dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá đa phương thức; dịch vụ hàng hải, lai dắt, hỗ trợ tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải… Cảng có công suất 4 triệu tấn/năm, cầu cảng dài 500m, độ sâu trước bến -9,5m, có khả năng tiếp nhận cùng lúc 3 tàu có trọng tải đến 30.000 tấn. Hệ thống kho, bãi tại cảng có diện tích hơn 167.000m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và phân chia theo từng phân khu chuyên dụng (gồm: kho ngoại quan, kho lạnh, kho thường) phù hợp với điều kiện bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển từng loại hàng hóa.

THILOGI Auto And Parts Transportation Limited Liability Company

THILOGI Packing & Unpacking Limited Liability Company

THILOGI Shipping Limited Liability Company

Chu Lai International Port Limited Liability Company

THILOGI Agricultural Trucking Limited Liability Company

THILOGI's member companies

Công ty Cảng Chu Lai

Thực hiện các dịch vụ cảng như giao nhận, xếp dỡ, lưu trữ hàng hóa; dịch vụ kho, bãi, các dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá đa phương thức; dịch vụ hàng hải, lai dắt, hỗ trợ tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải… Cảng có công suất 4 triệu tấn/năm, cầu cảng dài 500m, độ sâu trước bến -9,5m, có khả năng tiếp nhận cùng lúc 3 tàu có trọng tải đến 30.000 tấn. Hệ thống kho, bãi tại cảng có diện tích hơn 167.000m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và phân chia theo từng phân khu chuyên dụng (gồm: kho ngoại quan, kho lạnh, kho thường) phù hợp với điều kiện bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển từng loại hàng hóa.

THILOGI Auto And Parts Transportation Limited Liability Company

THILOGI Packing & Unpacking Limited Liability Company

THILOGI Shipping Limited Liability Company

Chu Lai International Port Limited Liability Company

THILOGI Agricultural Trucking Limited Liability Company

THILOGI - 5 main pillars

Philosophy

Value

Strategy

Distinctive

Administration

Specifics

Personnel

Fit

Work environment

Culture & Convenience