Tin tức

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu, nước CHND Lào thăm KCN Thaco

Ngày 22/8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Lệch Say-nhạ-phon – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu làm trưởng đoàn đã đến thăm KCN THACO Chu Lai. Đi cùng đoàn có ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng kho 8A, nâng cao năng lực lưu trữ hàng hoá tại cảng Chu Lai

Cuối tháng 5/2022, THILOGI đã khởi công xây dựng kho 8A tại cảng Chu Lai nhằm nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ kho vận như: lưu trữ, bảo quản, xếp dỡ hàng hoá… phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.  

Cảng Chu Lai khởi công xây dựng bến cảng 5 vạn tấn

Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và Khu nhà ở công nhân, tái định cư. 

Hội nghị quản trị THILOGI

Ngày 18/3/2022, Hội nghị quản trị THILOGI đã được tổ chức tại KCN THACO Chu Lai với sự tham dự của đại diện lãnh đạo THACO Chu Lai, Ban Giám đốc THILOGI, lãnh đạo các phòng ban Văn phòng Chu Lai và nhân sự quản lý các công ty, văn phòng khu vực trực thuộc THILOGI.

THILOGI tham dự diễn đàn hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics cho nông sản Đồng Bằng Sông Cửu Long

Ngày 26/05/2022, tại TP. Cần Thơ, đại diện THILOGI đã tham dự Diễn đàn “Hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long” do Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) phối hợp với VCCI Cần Thơ và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu, nước CHND Lào thăm KCN Thaco
Ngày 22/8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Lệch Say-nhạ-phon – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu làm trưởng đoàn đã đến thăm KCN THACO Chu Lai. Đi cùng đoàn có ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Xây dựng kho 8A, nâng cao năng lực lưu trữ hàng hoá tại cảng Chu Lai
Cuối tháng 5/2022, THILOGI đã khởi công xây dựng kho 8A tại cảng Chu Lai nhằm nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ kho vận như: lưu trữ, bảo quản, xếp dỡ hàng hoá… phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.  
Cảng Chu Lai khởi công xây dựng bến cảng 5 vạn tấn
Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và Khu nhà ở công nhân, tái định cư. 
Hội nghị quản trị THILOGI
Ngày 18/3/2022, Hội nghị quản trị THILOGI đã được tổ chức tại KCN THACO Chu Lai với sự tham dự của đại diện lãnh đạo THACO Chu Lai, Ban Giám đốc THILOGI, lãnh đạo các phòng ban Văn phòng Chu Lai và nhân sự quản lý các công ty, văn phòng khu vực trực thuộc THILOGI.